Speciální aplikace etiket

Pro některé výrobky je potřeba speciálního způsobu označení, a to jak z hlediska umístění etikety, tak i například překrytí etikety další speciální ochrannou vrstvou pro zvýšení odolnosti značení. Součástí řešení může být i kontrola, zda je etiketa umístěna přesně do požadované pozice, zda je správně orientovaná, nebo zda má štítek požadovanou barvu.

Speciální aplikátory zařízení, kde je obvykle požadavek na velkou variabilitu při aplikaci, případně náročnější postup při vlastní aplikaci. Může jít například o malosériové výroby nebo požadavek na tisk  a aplikaci etikety s následným   přelepením transparentním ochranným štítkem s následnou verifikací.

Pro tento typ aplikátorů se využívají programovatelné roboty, jejichž provoz je možné relativně jednoduše přestavět na jiný typ aplikace.

Pro poptávku automatizačních prvků nebo automatizačních řešení nás kontaktujte pomocí formuláře nebo telefonicky na čísle +420 233 097 911.