Automatická identifikace

  Nejčastějším způsobem označování výrobků nebo zboží je čárovým kódem. Pro automatické čtení těchto kódů se používají kamerové systémy nebo stacionární snímače (čtečky). Vhodný typ se volí podle řady parametrů jako je rychlost pohybu snímaného objektu, snímací vzdálenost nebo velikost a orientace čárového kódu.

  Lze také využít značení a čtení pomocí RFID technologie, které i přes velké výhody má určitá omezení snižující možnost nasazení tohoto systému ve větší míře. Automatickou identifikaci lze uplatnit jak v jednotlivých fázích zpracování, tak jí úspěšně využít jen na výstupu či vstupu monitorovaných procesů. Pro značení produktu se využívá aplikace etiket.

  Další nejčastější technologie automatické identifkace jsou NFC, což je modulární technologie rádiové bezdrátové komunikace mezi elektronickými zařízeními na velmi krátkou vzdálenost, dále otické rozpoznávání znaků OCR, systémy na rozpoznávání tváře (biometrika) nebo hlasu, čipové karty a další. Tyto technologie poskytují rychlé, přesné a nákladově efektivní způsoby pro identifikaci, směrování, získávání a spravování dat a informací o předmětech, osobách, transakcích a zdrojích.

  Výhody automatické identifikace:

  • Jednoznačná identifikace
  • Eliminace chyb lidského faktoru
  • Zvýšení produktivity práce
  • Automatická evidence
  • Rychlost zpracování

  Hlavní oblasti využití:

  Výroba

  • Příjem materiálu na zakázky
  • Zpětné hlášení z výroby
  • Odvádění výroby
  • Přesná evidence strojů a materiálu
  • Evidence, třídění a řízení procesů
  • Zlepšení výrobních procesů

  Sklad

  • Příjem zboží na sklad
  • Přeskladnění
  • Vychystávání zboží
  • Inventura
  • Expedice

  Dodáváme komponenty výhradně od renomovaných společností jako Zebra Technologies nebo Datalogic s garancí dlouhodobého servisu.

  Pro poptávku těchto komponentů nebo řešení využívající automatickou identifikaci nás kontaktujte nás pomocí formuláře nebo telefonicky na čísle +420 233 097 911

  Související odkazy:


  Příklady z praxe:

  Třídící dopravníkový systém a automatické čtení DPM
  Třídící systém v automobilovém průmyslu

  V automobilovém průmyslu je kladen velký důraz na kvalitu a efektivitu výroby. Automatizace procesů je tak základním předpokladem pro splnění výrobních standardů. U tohoto zákazníka bylo realizováno několik stanovišť, které řeší automatické čtení DPM kódů plášťů pneumatik o velikosti 8 mm, při rychlosti dopravníku 1m/s.

  Automatická identifikace umožňuje spolehlivé třídění podle specifikace výrobku a následné zpracování dat s možností dohledatelnosti každého vyrobeného kusu.

   


  Automatické aplikace štítků na palety
  Automatické umístění etiket

  Na základě identifikace označení palety je v tomto projektu realizována aplikace paletového štítku. Aplikátor je umístěn na konec balící linky, kde po ovinutí palety folií automaticky v závislosti na paletě vytiskne a umístí štítek na požadované místo.

  Každá paleta je značena podle požadavků ve stanovené výšce a na určených stranách, kdy systém umožňuje i označení všech čtyř stran, podle preferencí odběratele.

   


  Vážící systém pro kontrolu zakázek
  Kontrola kompletace zakázek

  Projekt řeší chybovost kompletace zakázek na lince pro vychystávání periodik. Investor požadoval jednoduchý systém kontroly úplnosti jednotlivých zásilek.

  Do linky je vsazen kamerový systém pro identifikaci zakázky s kontrolní váhou, která provádí její verifikaci podle databáze zakázek.

  Jednoduché řešení a nulová chybovost kontroly zajistila návratnost kratší než půl roku.