Vážící systémy

V případě, že je nutné průběžně sledovat množství dopravovaného materiálu, využíváme dnes již běžný způsob instalace vážícího dopravníku. Instalací vážícího dopravníku můžete spojit funkci dopravy materiálu a vážení v jeden celek a ušetřit tak nemalé prostředky za investici dopravníku a samostatnou váhu. Elektronický vážící systém s tenzometry umožní přesné sledování množství právě dopravovaného materiálu, a to s vysokou přesností.

Váhy jsou integrovány v dopravníku nebo mohou být také součástí pracovních stolů. Vážení může probíhat při stojícím předmětu (statické), nebo i při průjezdu předmětu přes vážící dopravník (dynamické). Dle aplikace jsou váhy osazeny dopravníkovou nástavbou, nebo vážení probíhá přímo na jejich plošinách. Typické využití vážících dopravníků je na letištích při vstupních kontrolách nebo ve výrobě a skladu.

Hlavní přednosti:

  • Bezobslužná manipulace
  • Urychlení prováděných operací
  • Minimalizace chyb měření
  • Automatické zpracování údajů o produktu s možností identifikace
  • Vysoká opakovatelnost měření díky vyloučení lidského faktoru

    Pro poptávku automatizačních prvků nebo řešení nás kontaktujte nás pomocí formuláře telefonicky na čísle +420 233 097 911.