Kamerové systémy Datalogic

Doba, kdy jako výstupní kontrola postačovala vizuální kontrola pracovníkem, je nenávratně pryč. Dnešní vysoké požadavky na přesnost, produktivitu a nulovou chybovost ve výrobních a skladových procesech dokáží zajistit jen vyspělé technologie, mezi které patří identifikační, vision kamery a stacionární snímače čárového kódu.

Technologie kamerových systémů je založena na zpracování obrazu a následném vyhodnocení dle nastavených parametrů. Kamery dokáží identifikovat a kontrolovat až tisíce dílů za minutu a vyznačují se vysokou spolehlivostí, krytím a robustností.


Použití vision kamer

Kontrola

Jednoznačným cílem nasazení kamerových systémů je snížení zmetkovitosti a následná úspora nákladů a času na opravu. Systémy nachází své uplatnění napříč průmyslovými odvětvími počínaje elektrotechnickým a automobilovým až k farmaceutickému. Kontrolovat lze prakticky vše a to přes kontrolu kompletnosti, umístění a pozice součástí výrobku, měření rozměrů, kontroly podle barev až po rozpoznávání specifických vzorků.

Navádění a třídění

Kamerové systémy jsou hojně využívány v systémech s automatickou manipulací materiálu a v robotických aplikacích ke správnému výběru, seřazování a ukládání na základě definovaného algoritmu. Námi dodávané kamerové systémy podporují většinu řídících protokolů robotů, což usnadňuje integraci systémů strojového vidění do robotických aplikací.

Identifikace

Se systémy strojového vidění dokážeme nejenom identifikovat podle tvaru či barvy, ale dosahujeme vynikajících výsledků při čtení 1D/2D kódů za zhoršených světelných podmínek, nekvalitně vytištěném kódu a při vysokých rychlostech. Samozřejmostí je podpora a identifikace OCR.


Stacionární snímače

Stacionární snímače jsou čtečky určené zejména pro montážní linky a prostředí s velkým objemem snímání. Snímače obvykle slouží pro upevnění k výrobní lince, kde se za pohybu snímá čárový kód v nejrůznějších úhlech, stranách a rychlostech. Úkolem stacionárních snímačů je automatizovat proces identifikace výrobků pomocí čtení čárových kódů.

Pro poptávku identifikačních kamer nebo snímačů Datalogic nás kontaktujte nás pomocí formuláře nebo telefonicky na čísle +420 233 097 911.