Seminář Automatizace skladu a výroby bez kompromisů

Datum, čas a místo konání:

3. listopadu 2022 | 9:00 - 14:00 hodin | KODYS, Za Opravnou 319/2, Praha 5 Motol


Bojujete s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků?

Potřebujete snížit chybovost a zvýšit efektivitu procesů?

Musíte zajistit dosledovatelnost zboží?

Seminář je určen primárně pro výrobní a distribuční firmy, které přemýšlejí o využití automatizačních technologií ve své skladové logistice. Neváhejte a registrujte se. 

Připravovaná témata

•  Dokáže automatizace nahradit skladníky a v jaké míře?

•  Automatizační technologie jako nástroj omezení chyb ve skladování

•  Efektivní vnitroskladové přesuny zboží - klíč ke zvýšení produktivity

•  Kvalitní označení palet a zajištění dosledovatelnosti zboží

•  Robotizace ve skladech - budoucnost logistiky?


Seminář je určen především pro:

CEO, provozní a výrobní ředitele, manažery logistiky, skladu a vedoucí automatizace, technologie, údržby

V případě zájmu můžete tuto pozvánku sdílet se svými kolegy napříč vaší organizací. Každý účastník se musí registrovat individuálně. Seminář je určen pro 2 osoby z jedné společnosti a je zdarma. Počet míst je omezený. 


Efektivní využití lidské práce, úspora času i menší chybovost se rovnají nižší náklady. To vše dokážeme výrobním firmám přinést za pomoci automatizace interních logistických procesů. Tam, kde chybí lidé nebo jsou přeřazeni na jinou činnost, lze využít inteligentní řešení, která místo nich zvládnou bezchybně udělat jakoukoliv opakující se činnost. 

Je to pro vás jedinečná příležitost se dozvědět o nejnovějších automatizačních technologiích určených do výroby a skladu.

Na setkání s Vámi se těší specialisté:

Partneři akce: