Aplikace etiket s tiskem

Příklad: Značení palet až ze čtyř stran

Aplikování paletových štítků se provádí na dopravníkové trati (dráze) po ovinutí palety fólií. Pomocí automatické točny dochází k polohování palety. Po orientovaném zastavení dochází k aplikaci. Na panelu operátora může obsluha volit strany, kde se bude aplikace provádět a to v rozsahu jedné až čtyř stran.


Příklad: Značení palet ze tří stran

Jedná se o nejčastější variantu aplikace paletových štítků s možností volby polepení jedné až tří stran s kapacitou až 90 palet za hodinu. Standardní umístění aplikátoru se provádí začleněním zařízení do plně automatické linky, zpravidla na jejím výstupu.

K uplatnění dochází nejčastěji v potravinářství, automobilovém průmyslu a ostatních výrobních závodech.


Příklad: Značení palet 

Po zabalení palety s hotovými výrobky je prakticky vždy nutné ji nějak označit. To platí dvojnásob v potravinářském průmyslu, kde předpisy nařizují zajištění zpětné dohledatelnosti výrobků, surovin i obalů, které s nimi přicházejí do styku. Specializujeme se na značení palet za pohybu.

Stroj je zakrytován, aby nedocházelo ke znečišťování a snižování životnosti. Dodáváme aplikátory pro označování palet z jedné, nebo dvou sousedních stran.


Příklad: Značení kovových ramen

Pro bezchybnou montáž na linkách automobilek je nutné jednotlivé díly označovat typizovanými kódy. V tomto projektu byl aplikátorem doplněn výstup automatické linky na kompletaci kovových ramen. Aplikační stroj nejprve fixuje rameno pomocí držáků ve tvaru vidlic, vytiskne a nalepí etiketu s kódem.

Sofistikovaná aplikační hlavice obsahuje i mechanismus pro domáčknutí etikety na výrobek. Kód je bezprostředně po aplikaci kontrolován snímačem.


Příklad: Integrace aplikátorů do linky

Aplikátor etiket byl v tomto projektu integrován do linky pro výrobu sestavy spínačů určených k montáži pod volant osobních vozů. V průběhu výroby je značen kryt celé sestavy typovým štítkem. Kromě fixních údajů obsahuje štítek i informaci o datu výroby a unikátní seriové číslo.


Související odkazy: