Aplikace etiket na palety

Palety se označují etiketou nejčastěji na výstupu výrobní linku, případně na expedici. Nejčastěji využívá mezinárodně platný standard GS1, který definuje jednak obsah etikety a jednak vlastní velikost štítku. Pro se nejčastěji aplikují na palety štítky velikost A5.

Z hlediska umístění se etiketa obvykle umísťuje ze dvou stran, v některých případech na  vrch palety. Dalším důležitým parametrem pro výběr stroje je množství aplikovaných etiket za hodinu (samozřejmě v kombinaci s počtem aplikovaných etiket na jednu paletu) a dále možnost přizpůsobit aplikaci dle zaplněnosti palety (celopalety nebo částečné palety).

Součástí systému pro aplikování etiket na palety je i řídící software, který umožňuje integraci s nadřazeným informačním systémem (například SAP) – jednak z něj dostává data, která mají být vytištěna na etiketě a jednak předává zpět informaci, že daná palte a byla zdárně označena paletovou etiketou.

aplikátor etiket, automatické označování palet, tisk a aplikace etiket, snímání čárového kódu

Pro poptávku automatizačních prvků nebo automatizačních řešení nás kontaktujte pomocí formuláře nebo telefonicky na čísle +420 233 097 911.