Slavíme 30 let působnosti naší firmy!

Je tomu přesně 30 let, kdy 26. 6. 1991 jsme založili naši firmu s názvem KODYS. Pravda, za ty tři dekády se toho dost změnilo, ale stále ještě je nás dost, kteří původní sídlo na ulici Francouzská pamatují.

Takto jsme začínali na ulici Francouzksá v centru Prahy.

KODYS začínal jako „ta firma na čárové kódy“. Tehdy, krátce po revoluci, přišli zakladatelé KODYSu – Zdeněk Vonásek a Brian Marcel s myšlenkou, že v transformující se ekonomice bude potřeba zavádění čárových kódů. To už bylo v západní Evropě naprostým standardem. KODYS tehdy dodával tiskárny, čtečky čárových kódů, etikety a také pomáhal s poradenstvím a servisní podporou pro tato zařízení. Toto vše zůstalo v naší nabídce dodnes, kterou jsme rozšířili o to nejdůležitější - systémy, které řídí využívání uvedených komponent. KODYS roku 2021 nabízí především chytrá softwarová řešení, které pomáhají zákazníkům zautomatizovat své procesy a fungovat mnohem efektivněji.

KODYS ve vší kráse i s naším zakladatelem p. Vonáskem (vlevo).

Co do dalších 30 let? Budeme i nadále přinášet nejnovější trendy. Jak se zvyšují požadavky zákazníků, budeme doplňovat pokročilé funkcionality do našich systémů. Z pohledu automatizace bude stále větší potřeba pro nasazení robotů, případně cobotů. Zákazníkům chceme vyjít vstříc i ohledně financování projektů tak, aby námi nabízená řešení mohli využívat jako službu a nemuseli provádět velké jednorázové investice.

Děkuji všem našim zákazníkům i partnerům za spolupráci a věřím, že nám zachovají přízeň i do budoucna. V neposlední řadě děkuji i všem kolegům, bez nichž by KODYS nebyl tam, kde dnes je.

 

 

 

 

 

 

Jan Příhoda, ředitel