Zefektivnění procesu automatického označování palet pomocí K.aplikátoru a SW aplikace